DOSSIER D'ESTIU DE
CATALÀ i LECTURA
(1r d'ESO)

CATALÀ
Alumnes APROVATS:
Fes les pàgines de 176 a 192 d'aquest dossier que tens enllaçat:
www.castellnouedicions.com/download.php?f=9788498045949GD.pdf
Per fer la feina imprimeix-te les pàgines necessàries.
Un cop fet corregeix-te'l tu mateix mirant les pàgines de 196 a 204.
Fes la feina en blau i corregeix-la en vermell.
En tornar de vacances es farà prova escrita a partir del dossier.
El dossier i la prova escrita seran nota d’avaluació per al 1r trimestre de 2n d’ESO.

Alumnes SUSPESOS:
Es passa el dossier fotocopiat.
Fes-ne les pàgines de 206 a 227. Per si de cas el tens enllaçat:www.castellnouedicions.com/download.php?f=9788498045949GD.pdf
Un cop fet corregeix-te'l tu mateix mirant les pàgines de 196 a 204.
Fes la feina en blau i corregeix-la en vermell.
En tornar de vacances es farà prova escrita de recuperació.

Tots els alumnes de la USA:
Es passa el dossier fotocopiat.
Per als SUSPESOS, en tornar de vacances, a més,
es farà prova escrita de recuperació.LECTURA
Alumnes APROVATS i SUSPESOS:
Tria un llibre (de casa, de la biblioteca, de la llibreria) en CATALÀ.
Completa'n aquesta fitxa:
No hi ha prova de recuperació.
Però la fitxa serveix de nota de recuperació i/o nota del primer trimestre de 2n d'ESO.
Per accedir als continguts del curs que correspongui, cal prémer les pestanyes superiors: CAT 2 ESO (Català de 2n d'ESO), CAT 1 BTX (Català de 1r de Batxillerat)